Regulamin

Informacje ogólne

  1. Księgarnia internetowa [zwana dalej „Księgarnią”], działająca pod adresem mandioca.pl, jest prowadzona przez Bartłomieja Rabija, zul.Św.Filipa 23/4
   31-350 Kraków, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wydawnictwo Mandioca Bartłomiej Rabij, NIP 648-229-366-9, zwanego dalej „Firmą”. Dane kontaktowe:

   Wydawnictwo Mandioca
   Bartłomiej Rabij
   ul.Św.Filipa 23/4
   31-350 Kraków
   email: sklep@mandioca.pl

  2. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej zgodnie z opisem zawartym na tej stronie.
  3. Podczas rejestracji można także dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera oraz informacji o promocjach i specjalnych ofertach w Księgarni.

Składanie zamówienia

  1. Księgarnia prowadzi sprzedaż książek i innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej mandioca.pl
  3. Składając zamówienie przez formularz zamówienia dostępny na stronie Księgarni zawieracie Państwo z Firmą umowę sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
   1. wyboru zamawianych towarów lub usług oraz ich ilości,
   2. wyboru sposobu dostawy spośród dostępnych, oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura.
  4. Sposoby dostawy: kurier InPost - cena w zależności od wartości koszyka.
  5. Ceny towarów sprzedawanych przez Księgarnię zawierają podatek VAT.
  6. Najpóźniej trzy dni po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do księgarni.
  7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia najpóźniej 7 dni od daty złożenia zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
  8. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.
  9. Księgarnia akceptuje następujące formy płatności:
   • podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
   • płatności realizować można kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
  10. Księgarnia realizuje wysyłkę tylko na terenie Polski, zamówienia zagraniczne nie będą przyjmowane.
  11. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Księgarnia anuluje złożone zamówienie
  12. Zamówienia realizujemy trzy razy w tygodniu - we wtorki, środy i czwartki

Reklamacje

  1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Księgarni można zgłaszać pisemnie na adres sklep@mandioca.pl
  2. Księgarnia najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje. W przypadku uznania reklamacji Księgarnia zwróci Klientowi równowartość ceny towaru oraz koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (list polecony ekonomiczny).
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Prawo odstąpienia od umowy

  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu odstąpieniu od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie oraz dokonać zwrotu towaru do Księgarni na adres:

   Wydawnictwo Mandioca
   Bartłomiej Rabij
   ul.Św.Filipa 23/4
   31-350 Kraków

  2. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot należności za zakupiony towar następuje do pięciu dni poprzez przelew bankowy na konto wskazane przez klienta.
  3. Link do narzędzia zwrotów: https://mandioca.pl/zwrot

Ochrona danych osobowych

  1. Składając zamówienie w Księgarni, wyrażają Państwo zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Firmy. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Księgarnię. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. . Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne
1.1 Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem www.mandioca.pl
1.2 Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Bartłomiej Rabij ul. Św.Filipa 23/4
1.3 Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: sklep@mandioca.pl
1.4 Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie
      w  Serwisie.

1.5 Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku
      z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych
      w tym przypadku jest:
    - umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające
      do jej  zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
    - ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
    - prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia  lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

1.6 Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
      Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
      Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
1.7 Podstawą prawną dot. przetwarzania danych osobowych klientów sklepu jest               
      Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   
      w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
      i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
2.1 Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2.2 Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

3. Hosting
3.1 Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: lh.pl


4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
4.1 W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.
Dotyczy to takich grup odbiorców:
- firma hostingowa na zasadzie powierzenia
- kurierzy
- operatorzy pocztowi
- operatorzy płatności
- upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony.

4.2 Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
4.3 Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,ich sprostowania,usunięcia,ograniczenia przetwarzania,
oraz przenoszenia danych.
4.4 Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4.5 Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4.6 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
4.7 W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
4.8 Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach
5.1 Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
5.2 Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
5.3 Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
5.4 Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora
Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe
Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies
8.1 Serwis korzysta z plików cookies.
8.2 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
8.3 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
8.4 Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
8.5 W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
8.6 Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
8.7 Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.8 Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
9.1 Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl